Projekt > Taust
E-ruralnet on Euroopa võrgustiku projekt, mida rahastatakse osaliselt Euroopa Komisjoni poolt Elukestva Õppe programmi IKT – alaste ristprogrammide raames. Projektis käsitletakse e-õpet kui elukestva õppe võimaluste parandamise vahendit maapiirkondades, rõhuasetusega VKE-del, mikroettevõtetel, üksikettevõtjatel ja tööotsijatel. Euroopa e-turu varasem uuring (www.euracademy-observatory.org) tuvastas olulisi puudujääke, mis ei võimaldanud maapiirkondade tööjõulistel elanikel kasutada arvutipõhist õpet, enamasti kas infrastruktuuri mahajäämuse või madal motivatsiooni tõttu. Sellele kogemusele tuginedes seab E-ruralnet eesmärgiks tegeleda e-õppe nõudluse ja pakkumise uurimisega maapiirkondades, hõlmates üksteist Euroopa riiki, nii uusi kui ka vanu liikmesriike. Samuti ühendatakse innovatiivsed lahendused ja uute meediavahendite poolt pakutavad õppevõimalused elukestva arvutipõhise õppe laiendamise ja tugevdamise eesmärgiga maapiirkondades