Projekti > Taustaa

E-ruralnet on osittain Euroopan Unionin rahoittama elinikäiseen oppimiseen liittyvä kansainvälinen yhteistyöprojekti, joka keskittyy virtuaalioppimiseen maaseudulla. Virtuaalioppimisen mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen mahdollistajina tarkastellaan erityisesti pienten- ja keskisuurten yritysten sekä työnhakijoiden näkökulmasta. Virtuaalioppimisen haasteita maaseutukontekstissa on arvioitu aiemmissa selvityksissä (www.euracademy-observatory.org). Muun muassa infrastruktuuri ja oppijan henkilökohtainen motivaatio on tunnistettu virtuaalioppimista rajoittaviksi seikoiksi. E-ruralnet pyrkii pureutumaan vielä tarkemmin virtuaalioppimisen kysyntään ja tarjontaan liittyvään problematiikkaan yhdistämällä 11 Euroopan maan osaamisen. Projektissa pyritään myös löytämään innovatiivisia tapoja käyttää uutta mediaa maaseutualueiden virtuaalioppimisessa.