A projekt > Háttér
Az E-ruralnet az Európai Unió által részfinanszírozott hálózati projekt, amely a Lifelong Learning Program infokommunikációs eszközöket (IKT) támogató transzverzális projektjei keretében kerül megvalósításra. A projekt megvizsgálja, hogy az e-learning segítségével miként lehet javítani a vidéken élők élethosszig tartó tanulási lehetőségein, külön hangsúly a kis- és középvállalatokra, a mikrovállalkozásokra, az önfoglalkoztatókra és a munkakeresőkre helyeződik. Az európai e-learning piac egy korábbi vizsgálata (www.euracademy-observatory.org) során azonosítottak néhány fontos, többnyire az infrastruktúrához és az alacsony személyes motivációhoz kapcsolódó akadályt, amelyek a vidéki munkaerő számára nem teszik lehetővé az IKT-alapú tanulást. Erre a tapasztalatra építve az e-ruralnet célja, hogy felmérje a vidéki térségekben az e-learninggel kapcsolatos további keresletet és kínálatot, beleértve ebbe a törekvésbe 11 európai országot, köztük régi és új tagországokat egyaránt. A projekt megkísérli továbbá az innovatív megközelítések e-learninggel és új médiákkal való összekapcsolását annak érdekében, hogy elterjesszék a vidéki térségekben az IKT mélyebb és nagyfokúbb használatát az élethosszig tartó tanulás szolgálatába állítva.