Projekt > Założenia

E-ruralnet to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Lifelong Learning. Celem e-ruralnet było zbudowanie transeuropejskiej sieci na rzecz promocji kształcenia ustawicznego wspieranego nowoczesnymi technologiami informatycznymi.  W nauczaniu na odległość dostrzegliśmy szansę zwiększenia możliwości kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich, oferowanego przede wszystkim średnim, małym i mikroprzedsiębiorstwom, osobom samozatrudniającym się oraz poszukującym pracy. W poprzednich badaniach europejskiego rynku nauczania na odległość (www.euracademy-observatory.org) ujawniliśmy znaczące przeszkody utrudniające wiejskiej sile roboczej dostęp do kształcenia wspomaganego technologiami informatycznymi, wśród których największe znaczenie mają niedostatki infrastruktury oraz niski poziom własnych motywacji. Korzystając z tych doświadczeń e-ruralnet kontynuuował monitoring potrzeb i możliwości nauczania na odległość na obszarach wiejskich 11 państw europejskich, zarówno starych, jak i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, podejmujących wysiłki w tym zakresie. Poszukiwaliśmy również powiązań między innowacjami pedagogicznymi i nowymi mediami nauczania celem poszerzenia i wzmocnienia zastosowań technologii informatycznych w kształceniu ustawicznymi na obszarach wiejskich.

Podsumowanie wyników projektu zostało zawarte w publikacji "E-learning w kontekście obszarów wiejskich: innowacje, inkluzja i rola rynku", dostępnej w 11 językach krajów uczestniczących w projekcie, w tym w języku polskim.