Projektet > Bakgrund

E-ruralnet är ett europeiskt nätverk projekt som delvis finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Lrogrammet för LivsLångt Lärande, Transversala projekt-IKT. Det tar upp e-lärande som ett medel för att förbättra möjligheterna till livslångt lärande på landsbygden, med betoning på små och medelstora företag, mikroföretag, egenföretagare och arbetssökande. Tidigare forskning av den europeiska e-lärande marknaden (www.euracademy-observatory.org) identifierade viktiga begränsningar som inte låter landsbygdens arbetskraft att dra nytta av IKT-baserade lärande, de flesta handlar om infrastruktur eller låg personlig motivation. På grund av detta, syftar e-ruralnet till att ytterligare undersöka efterfrågan på och utbudet av e-lärande på landsbygden, bland 11 europeiska länder i denna strävan, både gamla och nya medlemsstater. Det syftar också till att länka innovativa metoder för e-lärande och nya medier för leverans med möjlighet till breddning och förstärkning av användningen av IKT för livslångt lärande på landsbygden.